PersonalMapping

Sinds januari 2016 werk ik als gecertificeerd MapsTell Guide www.mapstell.com. MapsTell is een methode om het gedrag van mensen en de verschillen binnen teams in kaart te brengen. Letterlijk, want MapsTell gebruikt een wereldkaart om jouw persoonlijkheid of de kenmerken van jouw team op te visualiseren. MapsTell kan je op o.a. twee manieren gebruiken: door middel van PersonalMapping en door middel van TeamMapping. 

Wat is PersonalMapping?
PersonalMapping is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-model. Dit model maakt onderscheid tussen zestien verschillende gedragsstijlendie vallen binnen de vier zogenaamde hoofdstijlen: 

DaadkrachtigInvloedrijkStabiel en Consciëntieus.

Deze vier hoofdstijlen (en de onderliggende zestien stijlen) vormen samen de Wereld van Verschil. Voorafgaand aan een training vul je een vragenlijst in (24 vragen). In de training ontvang je jouw PersonalMap en jouw Routebeschrijving met de uitkomst van de ingevulde vragenlijst. 

Lees hier verder hoe PersonalMapping werkt. 

Hieronder een afbeelding van mijn PersonalMap met één van de zestien types namelijk de Bemiddelaar. 

PersonalMap