Werken met PersonalMapping

PersonalMapping gaat uit van jouw persoonlijke gedragstijl. Want hoewel wij mensen op elkaar lijken zijn we ook allemaal heel verschillend. Dat uit zich in ons gedrag. De één is direct en enthousiast terwijl de ander juist stil en afwachtend is. En waar sommigen nauwkeurig te werk gaan, pakken anderen het weer wat rommeliger aan. We doen het allemaal op onze eigen manier.

Hoe werkt PersonalMapping?
Maar hoe komt het eigenlijk en hoe gedraag jij je? Hoe kijken anderen naar jou? Het zijn herkenbare vragen, de antwoorden erop zijn interessant. 

PersonalMapping is een toegankelijk trainings- en coachingsinstrument dat op een leuke en eenvoudige wijze inzicht geeft in jouw eigen gedrag en de manier van communiceren.  Jouw persoonlijke DISC gedragsprofiel wordt letterlijk in kaart gebracht in een PersonalMap. De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën op de PersonalMap vertellen van alles over hoe jij je gedraagt, wat de voornaamste talenten en valkuilen zijn en hoe anderen dit soms kunnen ervaren. Direct na het invullen van de vragenlijst krijgt je een persoonlijke toelichtingsvideo te zien waarin je mee op reis wordt genomen door de eigen PersonalMap. Door deze visueel aantrekkelijke methode leer jij jezelf (nog) beter kennen en anderen echt begrijpen. Met PersonalMapping breng jij jezelf dus letterlijk in kaart.
 

Gedragsstijlen in kaart

 

Wat is de toegevoegde waarde van de Routebeschrijving?

De Routebeschrijving biedt jou een verdere verdieping op de PersonalMap. In dit rapport wordt bovendien ingegaan op de verschillen tussen Actief gedrag (de rol) en Instinctief gedrag. Naast een persoonlijke toelichting staan hierin ook handige omgangs- en communicatietips.
 

Diagram
 

Waarom een landkaart?
Een landkaart is overzichtelijk en makkelijker te lezen dan dikke rapporten die meestal half- of ongelezen in een la verdwijnen. De kaarten die MapsTell heeft ontwikkeld, laten op een heldere en toegankelijke manier zien hoe het landschap van jouw gedrag eruitziet. 

Waar is PersonalMapping op gebaseerd?
PersonalMapping is gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-model. Dit model maakt onderscheid tussen zestien verschillende gedragsstijlen die vallen binnen vier hoofdstijlen: Daadkrachtig, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Vergelijk deze vier stijlen met de vier windrichtingen van een kompas. Samen met de onderliggende zestien gedragsstijlen vormen ze de Wereld van Verschil

In een PersonalMap en een Routebeschrijving vind je een beschrijving van de uitkomst van de 24 vragen die via een digitale vragenlijst moeten worden ingevuld.  

Wat kost PersonalMapping?
De combinatie PersonalMap en Routebeschrijving kost 85,- euro per persoon. Hier is altijd een coaching of training aan gekoppeld. Voor een indicatie van een totale investering neem hier via het contactformulier contact met mij op. 

Foto TeamMapping
 

Wat is TeamMapping?
Voor teams en organisaties die nog dieper in willen gaan op het gedrag van medewerkers en met name de interactie met collega’s of klanten, zijn additionele modules beschikbaar als verdieping in de Routebeschrijving en op de PersonalMap

  • Module gedrag en Leiderschap (persoonlijk leiderschap, interpersoonlijk leiderschap en teamleiderschap)
  • Module gedrag en Sales
  • Module gedrag en Feedback geven en ontvangen
  • Module gedrag en Werkstress
  • Etc.
     

Een Wereldteam met TeamMapping
Om de omgangsverhoudingen binnen een afdeling of organisatie inzichtelijk te maken is TeamMapping ontwikkeld. TeamMapping is een op PersonalMapping gebaseerde weergave van de verschillen binnen een groep. Alle deelnemers worden op basis van hun PersonalMap ingedeeld in de Wereld van Verschil. In de training werken we met een grote vloermat. Het resultaat is dat dit in één oogopslag toont hoe een groep of afdeling is samengesteld en welke individuele gedragseigenschappen de deelnemers hebben. De vloermat maakt werken met veel interactieve werkvormen mogelijk. 

Teammap